Sunday, 16 August 2015

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் தோழர். ஏ.பி. பரதன் மற்றும் AITUC செயலாளர் தோழர். தார் அவர்களுடன் நமது தலைவர்கள்  சேது, பட்டாபி, SSG, காமராஜ் ஆகியோர் 

No comments:

Post a Comment